Hallittavuutta arvioinnin arkeen!

Oikeat työkalut ja toimivat prosessit edesauttavat onnistumisessa.

JopiArvio Oy toimittaa ratkaisut tehtävien vaativuuden arviointiin ja
henkilökohtaisen suorituksen arviointiin yli 20 vuoden kokemuksella.

Tutustu ratkaisuihimme

Palkitsemismallit, jotka perustuvat sekä tehtävän  asettamiin vaativuuksiin että yksilön suoriutumiseen tehtävästään ovat avainasemassa oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän palkkausjärjestelmän luomisessa.

Gunilla Rantanen

toimitusjohtaja

JopiArvio Oy - yli 20 vuoden kokemuksella

JopiArvio Oy on vuonna 1994 perustettu suomalainen asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinosaamista ovat tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen suorituksen arviointiprosessit sekä näihin liittyvät palkitsemismallit sekä analyysit

Perustehtävämme on auttaa asiakkaitamme kehittämään palkitsemiseen ja palkkaukseen liittyviä käytäntöjään.

Tätä perustehtävää toteutamme kehittämällä mm. ohjelmistoja ja prosesseja, joiden avulla asiakkaidemme tavoitteet muuntuvat toimiviksi käytännöiksi.

Asiakkaillemme tämä tarkoittaa esim. positiivisempaa työnantajamielikuvaa, hyvinvoivaa työyhteisöä ja sitoutunutta henkilöstöä.

Ketkä hyödyntävät palvelujamme?

Asiakkaitamme ovat suomalaiset organisaatiot, jotka kokevat palkitsemiseen liittyvät asiat tärkeiksi ja haluavat toimivat prosessit ja järjestelmät esimerkiksi palkitsemiseen liittyvien arviointien hallitsemiseen.

Olemme pitkään toimineet julkisen sektorin parissa, koska julkisen sektorin työehtosopimukset olivat ensimmäisiä sopimuksia, joihin otettiin mukaan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteiksi tehtävän vaativuus 1990-luvun puolivälissä.

Tänä päivänä tarjoomamme uudet sähköiset työkalut, kuten tehtävänkuvaukset tai kehityskeskusteluprosessit ovat monipuolistaneet asiakaskuntaamme myös julkisen sektorin ulkopuolelle.

Ratkaisumme - helppoutta henkilöstöhallinnon arkeen

Tehtävien vaativuuden arviointi

Tehtäväkohtaiset vaativuuden arvioinnit ovat muuttuneet projektiluontoisista kerta-arvioinneista luonnollisiksi osiksi henkilöstöhallinnon prosesseja jatkuvissa työelämän ja organisoitumisen muutosprosesseissa.

Toimiva ja helposti hallinnoitava arviointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehtävien vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkanosan määrittelyyn ja vastaavuuden vertailuun. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset poikkeamat ja suunnittelemaan halutut kehittämistoimenpiteet.

Henkilökohtaisen suorituksen arviointi

Yhä useammalla toimi- ja sopimusalalla tulospalkkioiden tai muiden suoriteperusteisten palkanosien merkitys on kasvamassa.

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ymmärrettävästi, objektiivisesti ja tasapuolisesti luo perustan nykyaikaisille, toimiville henkilöjohtamisen käytännöille.

Suorituksen arviointi prosessina voi pitää sisällään itsearvioinnin tai sitten ainoastaan esimiehen tekemän arvioinnin työntekijän suoriutumisesta.

myJopi-sovellus

Kehitimme täysin uudenlaisen työkalun arviointien ja lomakkeiden sähköiseen hallintaan.

myJopi tuo ennenkokematonta helppoutta, nopeutta ja systematiikkaa prosesseihin, jotka aiemmin on usein koettu työläiksi, vaikeiksi ja hitaiksi.

myJopi sovellus on kustannustehokkaasti täysin asiakkaan tarpeisiin räätälöitävissä. Asiakkaan olemassa olevat lomakkeet ja prosessit saadaan helposti hallinnoitavaan muotoon. Tutustu tarkemmin myJopiin.

JopiArvio Oy – kokonaisvaltaiset ratkaisut

Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme hallitsemaan ja kehittämään henkilöstön palkkaukseen ja kehittämiseen liittyviä prosesseja. Kaikki tarvittava tieto löytyy helposti yhdestä paikasta, jolloin seuranta ja hallinta yksinkertaistuu. Tarjoamamme sähköiset ratkaisut sisältävät lisäksi:

  • Tehtävänkuvaus lomakkeet
  • Kehityskeskustelut
  • Osaamisen kartoitukset
  • Muut lomakkeet

Lisäksi tarjoamme koulutusta ja konsultointia palkitsemiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvissä prosesseissa.

Miksi JopiArvio Oy – suurimmat hyödyt

Nopeat tulokset

Vankka projektiosaaminen arviointijärjestelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta nopeuttaa käyttöönottoa ja tulosten hyödyntämistä.

Kustannustehokas

Valmiit, helposti asiakaskohtaisesti räätälöivät ja nopeasti käyttöönotettavat ratkaisut luovat kustannustehokkuutta ja säästävät aikaa.

Osaamisen kehittyminen

Kehitämme organisaationne osaamista arviointien suorittamisessa kohti itsenäistä työskentelyä. 

Kustannustehokkaasti palveluna

SaaS – ei asennuksia, ei päivityksiä, ei varmuuskopioita, ei omia resursseja sidottuna. Kaikki kustannustehokkaasti palveluna.

Helposti räätälöitävissä

Erittäin pitkälle parametrisoidut ratkaisut – teille ne näyttävät täydelliseltä asiakaskohtaiselta räätälöinniltä paitsi kustannusten osalta.

Kerralla oikein

Olemme liian pieniä tekemään asioita huonosti. Toimitamme oikeasti ensimmisestä päivästä asti toimivat ratkaisut ja tarjoamme tarvittavan käyttäjätuen.

Ota yhteyttä